Wanneer het Google Assistant commando 'sync my devices' een foutmelding geeft, is vermoedelijk de testperiode verlopen. Activeer deze opnieuw door 

Tabblad 'Develop', > Account linking > Test

syncmydevices