H801 LED controller https://nl.aliexpress.com/item/33025692161.html met ESPHome in Home Assistant.

 Verbind de CP2102 met de H801:

 • GND --> GND
 • 3.3V --> 3.3V
 • RX --> RX
 • TX --> TX

Om de H801 in flash mode to booten, verbind de twee pinnen naast de bovenstaande 4 met elkaar.

ESPHome YAML voor een LED strip met (warm) wit en RGB.
Soms komen de pinnen niet netjes overeen met de markering op de LED strip. Mogelijk is het dus nodig om pinnen te wisselen, of in de YAML aan te passen.

esphome:
 name: h801controller_dev
 platform: ESP8266
 board: esp01_1m

wifi:
 ssid: "xxx"
 password: "xxx"
 power_save_mode: none 
 manual_ip:
  # Set this to the IP of the ESP
  static_ip: xxx
  # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
  gateway: 192.168.178.1
  # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
  subnet: 255.255.255.0    

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "H801Controller Fallback Hotspot"
  password: "xxx"

captive_portal:

logger:
api:
ota:
sensor: - platform: wifi_signal name: "WiFi Signal h801light" update_interval: 60s
output: - platform: esp8266_pwm pin: 13 frequency: 1000 Hz id: pwm_b - platform: esp8266_pwm pin: 12 frequency: 1000 Hz id: pwm_g - platform: esp8266_pwm pin: 15 frequency: 1000 Hz id: pwm_r - platform: esp8266_pwm pin: 14 frequency: 1000 Hz id: pwm_w light: - platform: rgb name: "RGB dev" red: pwm_r green: pwm_g blue: pwm_b - platform: monochromatic name: "Wit dev" output: pwm_w