Gebruik een Nextion touchscreen voorzien van HA SwitchPlate om lampen en automations in Home Assistant te bedienen via MQTT.

 

Benodigheden:

Aanluiten Nextion aan Wemos D1 Mini

Nextion geel naar Wemos D4
Nextion blauw naar Wemos D7
Nextion zwart naar Wemos GND
Nextion rood naar Wemos 5V

Flashen firwmare Nextion Display en Wemos D1 Mini

Volg het stappenplan om zowel de Wemos D1 Mini als het Nextion touchscreen te configureren: https://github.com/aderusha/HASwitchPlate/tree/master/Documentation

Integratie Home Assistant

  1. Alle bestanden van https://github.com/aderusha/HASwitchPlate/tree/master/Home_Assistant/packages/plate01 kopieren naar \config\packages\plate01 in HA omgeving
  2. Toevoegen aan HA configiguration.yaml
    packages: !include_dir_named packages
  3. HA herstarten
  4. Automation 'hasp_plate01_00_FirstTimeSetup' Uitvoeren (niet starten).

haspfirsttime

Nextion Editor

Download de Nextion Editor op https://nextion.itead.cc/resources/download/nextion-editor/
In de Nextion Editor is de layout van de HASwitchPlate.tft te bekijken en kun je bij de verschillende tabs/pagina horende P nummers en bij de verschillende knoppen horende b nummers vinden. Deze zijn nodig om de inhoud en achterliggende automations op de juiste plek te zetten.

nextioneditor

 

Initiele waarden en acties

Na een herstart van de Wemos zijn de te tonen waardes verloren, door onderstaande zaken af te laten trappen wanneer of HA herstart of de Wemos herstart, wordt alles netjes gevuld wanneer iets herstart wordt.

- alias: hasp_plate01_p1_ScenesInit
trigger:
- platform: state
entity_id: 'binary_sensor.plate01_connected'
to: 'on'
- platform: homeassistant
event: start

Tekst toewijzen aan specifiek button 

In onderstaand voorbeeld wordt aan pagina 3 (p[3]) button 5 (b[5]) met font grootte 2 de tekst 'Bureaulamp' getoond.

 - service: mqtt.publish
data:
topic: 'hasp/plate01/command/p[3].b[5].font'
payload: '2'
- service: mqtt.publish
data:
topic: 'hasp/plate01/command/p[3].b[5].txt'
payload: '"Bureaulamp"'

Afbeeldingen tonen in picture object

In onderstaand voorbeeld wordt in een in de Nextion Editor toegevoegd picure object en een afbeelding toegevoegd. Het picture object heeft p0 gekregen en is geplaatst op pagina 3 (p[3]).
De index van het in de Nextion Editor toegevoegde afbeelding is 0 (een volgende zal 1 krijgen, etc. te zien wanneer je de aan het picture object toegevoegde afbeelding aanklikt in de het Attribute venster in de Nextion Editor)

- service: mqtt.publish
data:
topic: 'hasp/plate01/command/p[3].p[0].pic'
payload: 1

Actie uitvoeren bij indrukken knop

In onderstaand voorbeeld wordt bij indrukken van de knop b4 op pagina 3 de lamp light.studeerkamer_zolder getoggeld in HA.

- alias: hasp_plate01_p1_SceneButton4
trigger:
- platform: mqtt
topic: 'hasp/plate01/state/p[3].b[4]'
payload: 'ON'
action:
- service: homeassistant.toggle
entity_id: light.studeerkamer_zolder