Een PN532 NFC lezer is gekoppeld aan een Wemos D1 Mini welke met ESPHome is geflashed. Bij het aanbieden van een specifieke NFC tag, wordt er een script in Home Assistant afgetrapt die via het custom component Spotcast een bij de betreffende NFC tag horende Spotify playlist op een specifieke Google Home afspeelt. Het custom component is nodig omdat de aanwezige Spotify functionaliteit in Home Assistant niet in staat is een Google Home in IDLE te gebruiken als afspeeldoel.

ESPHome YAML

esphome:
 name: nfc
 platform: ESP8266
 board: d1_mini

wifi:
 ssid: 'xxx'
 password: 'xxx'
 power_save_mode: none 
 manual_ip:
  # Set this to the IP of the ESP
  static_ip: 192.168.178.213
  # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
  gateway: 192.168.178.1
  # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
  subnet: 255.255.255.0   
  
# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:

spi:
 clk_pin: D0
 miso_pin: D1
 mosi_pin: D2

pn532:
 cs_pin: D3
 update_interval: 1s

binary_sensor:
### NFC Tags ###
 - platform: pn532
  uid: C9-64-92-5A
  name: "Sleutelhanger tag"
 - platform: pn532
  uid: 1A-79-63-02
  name: "Juf Roos"
 - platform: pn532
  uid: F6-F4-E2-F4
  name: "Bumba"  
 - platform: pn532
  uid: B0-0D-C9-A9
  name: "Nijntje"   
 - platform: pn532
  uid: 96-E3-E0-F4
  name: "Joki"  
 - platform: pn532
  uid: 76-74-6A-F5
  name: "Mini disco"   
 - platform: pn532
  uid: C6-3A-B3-F5
  name: "Stop"
  
sensor:  
### Wifi signaal ###
 - platform: wifi_signal
  name: "WiFi signaal NFC ESP"
  update_interval: 60s  
 - platform: uptime
  name: Uptime Sensor ESP NFC 
  filters:
   - lambda: return x / 3600.0;
  unit_of_measurement: "hours"
  accuracy_decimals: 2  
  
text_sensor:
 - platform: wifi_info
  ip_address:
   name: ESP NFC IP adres
  ssid:
   name: ESP NFC IP SSID
   
switch:
 - platform: restart
  name: "ESP NFC herstarten"