Soms wil je via SSH een script starten, maar wil je niet dat dit script stopt wanneer je de SSH sessie afsluit. Met Screen zorg je ervoor dat het script blijft draaien, ook als je de SSH sessie afsluit.

 - Controlleer of script werkt (Eventueel aan te passen naar ttyUSB0):

- cd smartmeterp1
- cu -l /dev/ttyUSB1 -s 115200 | node read-p1-stdin.js

- maak nieuwe sessie aan via

screen

- Open de map waarin de bestanden staan, in dit geval 'smartmeterp1'.

cd smartmeterp1

Start het script:

cu -l /dev/ttyUSB1 -s 115200 | node read-p1-stdin.js

- Verlaat sessie (maar laat deze actief) via Ctrl + A en dan Ctrl + D
- Controlleer of screen nog actief is via

screen -list

To reconnect to an already running session: screen -r

To reconnect to an existing session, or create a new one if none exists: screen -D -r