Ctrl + /   Uitcommentariëren regel of selectie regels. Tevens ongedaan maken
(SHIFT) + TAB Toevoegen (2) spaties