Watermeter uitlezen met een NPN sensor, aangesloten op een Wemos D1 Mini voorzien van ESPHome software geintegreerd in Home Assistant.
Bij elke liter verbruik draait er op de watermeter een metalen plaatje rond. Telkens wanneer dit stukje onder de NPN sensor door gaat, wordt er één liter verbruik geregistreerd.

Gebruikte zaken:

Aansluitschema sensor, Wemos D1 Mini en 10k weerstand

NPN sensor  Wemos D1 Mini 
Bruin  5V 
Zwart GPIO (D4)
Blauw GND

10k weerstand tussen GND en 5V

 

10k weerstand benodigd?

Zonder weerstand meet ik 4.96V tussen GND en 5V. Met een 10k weerstand tussen GND en 5V meet ik 2.48V Aangezien 5V inkomend twijfelachtig goed is voor de ESP, heb ik de 10k toegevoegd.

ESPHome YAML:

esphome:
 name: npn_waterverbruik_meter
 platform: ESP8266
 board: d1_mini

wifi:
 ssid: "XXX"
 password: "XXX"
 manual_ip:
  # Set this to the IP of the ESP
  static_ip: XXX
  # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
  gateway: XXX
  # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
  subnet: XXX  
 

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "NPN sensor Fallback Hotspot"
  password: "XXX"

captive_portal:

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
 
sensor:
 - platform: pulse_counter
  pin: D4
  name: "Waterverbruik in liters"
  id: waterusage
  update_interval: 1s
  unit_of_measurement: 'L'
  filters:
   - multiply: 0.016666667

Home Assistant (Utility Meter)

https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/

utility_meter:
 waterverbruik_per_dag:
  source: sensor.waterverbruik_in_liters
  cycle: daily  
 waterverbruik_per_uur:
  source: sensor.waterverbruik_in_liters
  cycle: hourly 
 waterverbruik_per_week:
  source: sensor.waterverbruik_in_liters
  cycle: weekly
 waterverbruik_per_maand:
  source: sensor.waterverbruik_in_liters
  cycle: monthly
 waterverbruik_per_kwartaal:
  source: sensor.waterverbruik_in_liters
  cycle: quarterly
 waterverbruik_per_jaar:
  source: sensor.waterverbruik_in_liters
  cycle: yearly    

Bevestiging NPN meter op watermeter

Specifieke houder voor de Elster V200: https://www.dropbox.com/s/2wqis8k98rkqaq1/watermeter.zip?dl=0

STL voor houder voor de NPN sensor. Niet specifiek voor de Elster V200, maar met tape wel prima te positioneren.

https://www.thingiverse.com/thing:4489072